[PITANJE] Budući da se sada već bliži kraj polugodišta,  zanima me kako da u sljedećem polugodištu malo popravimo ocjene i poboljšamo sam prosjek.

[ODGOVOR] Poštovana, zahvaljujem na pitanju. Pri kraju svakog polugodišta je uvijek strka s učenjem i ocjenama svim učenicima. Ono što su do sada napravili, ocjene koje su dobili i gradivo koje su naučili sada dolazi na vidjelo. Poneki učenici su zadovoljni odrađenim i vlastitim uspjehom, ali većina se nada boljem iduće polugodište i u njemu vidi nadu za popravak. Oni koji nisu na vrijeme učili, zadnji tjedan vide kao slamku spasa i zadnju priliku za poboljšanje ocjena, što im naravno stvara i određeni stres.

Kako bi se on izbjegao na kraju školske godine, potrebno je stvari malo drugačije posložiti na početku drugog polugodišta.

Svjesni učinjenog i postignutog do sada treba napraviti dobar plan za naredne školske dane.

Zimske praznike možemo iskoristiti, osim za odmor i uživanje, za planiranje drugog polugodišta.

Kako bi se izbjegao stres zbog nakupljenog gradiva i nekoliko ispita u danu, potrebno je misliti na vrijeme i učiti redovito pa nam ispiti neće stvarati strah jer ćemo biti spremni za njih. Zato je dobro napraviti raspored za određeni vremenski period, ali i za pojedini dan. Naravno da je u siječnju teško znati kada imamo koje ispitivanje ili ispit u svibnju, ali tu nam pomažu rasporedi koje pravimo za svaki dan ili tjedan te ih nadopunjujemo kada saznamo bitne datume za provjeravanja. Sve bitne informacije bilježimo i prema njima organiziramo svoje vrijeme.

Potrebno je uoči provjeravanja nekoliko dana unaprijed organizirati vrijeme koje ćemo uložiti za učenje.

Možemo odrediti točno vrijeme od kada do kada učimo, kada je pauza, kada ponavljamo i slično. Vrijeme kroz dan tada će biti smisleno organizirano, a neće proći cijeli dan u odgađanju učenja.

Također je bitno na početku polugodišta postaviti ciljeve koje planiramo ostvariti do kraja školske godine. To može biti poboljšanje određenih ocjena, redovitije pisanje zadaća ili čitanje lektira ili neki drugi cilj koji si zadamo.

Ciljeve također možemo zapisati na papir i staviti na vidljivo mjesto kako bi nas kroz cijelu godinu podsjećao što želimo ostvariti te nam bio motivacija i kada nam se nešto ne da napraviti. Uz malo truda, dobre organizacije, motivacije i pozitivnog stava, rezultati sigurno neće izostati.