Blok za učenje

Blok za učenje je inovativna radna bilježnica koja omogućuje svakom učeniku vodstvo u učenju teorijskog školskog gradiva. Učeći pomoću Bloka za učenje učenici aktivno čitaju svako gradivo.

Aktivno čitanje je iznimno važno kako nam misli ne bi lutale te kako bismo bili usredotočeni na ono što čitamo. To se postiže postavljanjem određenih zadataka koje učenici izvršavaju za vrijeme čitanja gradiva poput odvajanja bitnog od nebitnog, uočavanja nepoznatih riječi ili pak prepoznavanja onoga što smo već otprije znali ili negdje naučili. Nadalje, iznimno je bitno kodiranje gradiva u dugoročno pamćenje, a to se postiže izradom mentalnih mapa i korištenjem mnemotehnika. Zato se u Bloku za učenje nalaze predlošci za izradu mentalnih mapa.

Kako bi učenici bolje upoznali i razumjeli gradivo koje uče u Bloku za učenje se nalazi prostor za osmišljavanje pitanja i za odgovarajuće odgovore.Tako učenici razmišljaju o gradivu te se sami stavljaju u ulogu učitelja. To im osigurava bolju pripremljenost za pismenu ili usmenu provjeru znanja.