Tajne učenja

Priručnik ‘’Tajne učenja’’ otkrit će vam tehnike kojim će vaše dijete brže i lakše savladati i zapamtiti željeno gradivo!

Tajne učenja poznavali su veliki umovi poput Aristotela. Još od davnina mnogi su se koristili raznim tehnikama za bolje učenje i pamćenje. Možda se tim istim tehnikama spontano koristite i vi, no ne znate ih prepoznati ili ih ne znate namjerno upotrijebiti kada vam zaista trebaju. Ovaj će vam priručnik pokazati kako možete koristiti umna pomagala i uspješnije učiti.

Saznajte koje su u tri faze pamćenja i otkrijte poveznicu između pamćenja i mnemotehnika. Naučite kako usmjeriti i zadržati pažnju na određenom gradivu te kako se motivirati i prije svega dobro organizirati.

Ovaj priručnik će vam na jednostavan način, primjerima iz svakodnevnog života i iz prakse, približiti tehnike učenja koje će vam uvelike olakšati svakodnevno učenje s vašim djetetom.

Kad dijete jednom nauči učiti, prepreka na putu prema znanju više nema!