Kod nas

Procjena Vašeg djeteta te savjetovanje o obliku suradnje koji bi najbolje odgovarao potrebama Vašeg djeteta. Ovaj program uključuje i individualnu pomoć u učenju svih predmeta osnovne škole s uključenim programom Logos učiteljice. Redovito vršimo evaluaciju rada i napretka te roditelj dobiva pisani izvještaj o napretku djeteta.

TRAJANJE:
1 školski sat ili prema potrebi
– Moguće je odabrati jedan od paketa koji osigurava kontinuiran rad s Vašim djetetom na individualnoj bazi u jednoj od naših učionica.

Termine priolagođavamo isključivo Vama.

Kod vas

U sklopu Personaliziranih paketa Logos učiteljica dolazi u Vaš dom te kroz jedinstven i inovativan program prati učenika kroz školske obaveze i time osigurava postizanje punog potencijala djeteta.
Ovaj program uključuje i individualnu poduka svih predmeta osnovne škole s uključenim programom Logos učiteljice.

Prednost Personaliziranih paketa jest u tome što program Logos učiteljice u potpunosti prilagođavamo Vašem djetetu u Vašem domu.

Redovito vršimo evaluaciju rada i napretka te roditelj dobiva pisani izvještaj o napretku djeteta.

Prijava/upit za individualni rad