Učimo zajedno

Program sadrži interaktivne radionice koje se odvijaju u maloj grupi, s maksimalno 6 polaznika, kako bismo osigurali
individualiziran pristup i pažnju prema svakom djetetu. Ove radionice su zamišljene kao podrška u različitim
aspektima školskog obrazovanja.
Grupa se fokusira na tri ključne aktivnosti:
1. Pisanje domaćih zadaća: pružamo stručnu pomoć i vodstvo pri rješavanju domaćih zadaća. Potičemo
razumijevanje gradiva, organizaciju i pravilno izražavanje. Kroz zajedničko rješavanje zadataka, polaznici razvijaju
samostalnost i vještine učenja.
2. Učenje školskog gradiva: Nudimo podršku u savladavanju školskog gradiva iz različitih predmeta. Koristimo
metode prilagođene individualnim potrebama polaznika kako bismo im pomogli da lakše razumiju i zapamte
gradivo. Kroz objašnjavanje, vježbanje i primjenu koncepta, potičemo njihovu sigurnost i samopouzdanje u učenju.
3. Integriramo Logos učiteljica program u naše radionice. Kroz inovativne metode i tehnike učenja, potičemo razvoj
koncentracije, organizacije, motivacije i kreativnosti. Ovaj program pomaže polaznicima da pronađu smisao u
učenju, razviju strategije samostalnog učenja i postignu uspjeh u školi.
Ovaj grupni program pruža djeci priliku da zajedno uče, međusobno se potiču i razmjenjuju ideje. Ovaj interaktivan
pristup omogućuje djetetu da razvija društvene vještine, timski rad i samopouzdanje u poticajnom okruženju.
Naš cilj je osigurati podršku, motivaciju i kvalitetno usmjeravanje kako bi djeca postizala napredak i postala
samostalni učenici. Naš tim stručnih edukatora vodi radionice s pažnjom i predanošću, prateći napredak svakog
polaznika.
Pridružite nam se u našem grupnom programu i osigurajte da vaše dijete dobije podršku koja će mu pomoći u
postizanju školskog uspjeha, razvijanju ključnih vještina i ostvarivanju punog potencijala.

 

TRAJANJE:
minimalno 3 mjeseca/ jedan od ponuđenih paketa
MIN. BR. POLAZNIKA:
1 polaznik

Prijava/upit za rad u malim grupama

Ja bolji učenik

Program “Ja Bolji Učenik” predstavlja inovativnu kombinaciju programa “Tajne učenja” i “Učimo Zajedno” s ciljem pružanja
sveobuhvatne podrške učenicima za postizanje izvrsnosti u školi.
• Kroz program “Tajne učenja”, polaznici će naučiti ključne tehnike učenja koje će im pomoći da postanu samostalni i učinkoviti učenici.
Ova radionica uključuje razne strategije za poboljšanje koncentracije, organizacije, motivacije te tehnike kao što su mentalne mape i
mnemotehnike. Polaznici će otkriti kako bolje zadržati pažnju, planirati svoje vrijeme, pronaći smisao u učenju i razviti vještine
pamćenja. Ova interaktivna radionica omogućuje polaznicima da steknu uvid u vlastite potencijale i razviju vještine koje će im pomoći da
postignu školski uspjeh.
• Uz to, program “Učimo Zajedno” pruža priliku za grupno učenje i suradnju. Kroz zajedničke radionice, polaznici će imati priliku
razmjenjivati ideje, poticati jedni druge i zajedno rješavati zadatke. Ovaj program promiče međusobnu podršku, razmjenu znanja i timski
rad. Učenje u grupi pruža polaznicima mogućnost da steknu nove perspektive, razviju komunikacijske vještine i jačaju svoje
samopouzdanje u akademskom okruženju.
• Kroz program “Ja Bolji Učenik”, polaznici će dobiti sveobuhvatnu podršku koja uključuje individualni pristup učenju, primjenu
učinkovitih tehnika učenja, grupno učenje i međusobnu podršku. Program je osmišljen kako bi potaknuo razvoj kritičkog razmišljanja,
samostalnosti, timskog rada i kontinuiranog napretka.
• Pridružite se programu “Ja Bolji Učenik” i omogućite svom djetetu priliku da postane samopouzdan, motiviran i uspješan učenik koji
postiže bolje rezultate u školi.
• TRAJANJE:
12 tjedana/ 1x tjedno po dva školska sata- ukupno 24 šk. sata

MIN. BR. POLAZNIKA:
3 polaznika

Prijava/upit za motivaciju za učenje