Tajne učenja za osnovnoškolce

Otkrijte ključeve uspješnog učenja na našoj posebno osmišljenoj radionici Tajne učenja!
• Ova radionica je namijenjena za tri obrazovne skupine – osnovnoškolce, srednjoškolce i studente te je
osmišljena kao nastavak knjige Tajne učenja.
• Kroz ovu interaktivnu radionicu, polaznici će se upoznati s osnovama programa Logos učiteljice i naučiti kako
samostalno učiti uz pomoć tehnika učenja, motivirati se, koncentrirati i organizirati.
• Trajanje radionice je raspoređeno tijekom 4 dana po dva školska sata rada. Na taj način, polaznici će imati
priliku primijeniti naučene tehnike i vještine u praktičnom okruženju.

TRAJANJE:

4 susreta po dva školska sata (ukupno 8 školskih sati u našoj učionici).

*INDIVIDUALNO

MIN. BR. POLAZNIKA: 1 POLAZNIK
naputak:  Svaki polaznik na poklon dobiva priručnik “Kako probuditi želju za učenjem” i radnu bilježnicu “Blok za učenje”. Ovi
materijali će im pomoći da nastave primjenjivati naučene tehnike i savladaju gradivo s lakoćom.

Tajne učenja za srednjoškolce

Otkrijte ključeve uspješnog učenja na našoj posebno osmišljenoj radionici Tajne učenja!
• Ova radionica je namijenjena za tri obrazovne skupine – osnovnoškolce, srednjoškolce i studente te je
osmišljena kao nastavak knjige Tajne učenja.
• Kroz ovu interaktivnu radionicu, polaznici će se upoznati s osnovama programa Logos učiteljice i naučiti kako
samostalno učiti uz pomoć tehnika učenja, motivirati se, koncentrirati i organizirati.
• Trajanje radionice je raspoređeno tijekom 4 dana po dva školska sata rada. Na taj način, polaznici će imati
priliku primijeniti naučene tehnike i vještine u praktičnom okruženju.

TRAJANJE:

4 susreta po dva školska sata (ukupno 8 školskih sati u našoj učionici).

*INDIVIDUALNO

MIN. BR. POLAZNIKA: 1 POLAZNIK
naputak:  Svaki polaznik na poklon dobiva priručnik “Kako probuditi želju za učenjem” i radnu bilježnicu “Blok za učenje”. Ovi
materijali će im pomoći da nastave primjenjivati naučene tehnike i savladaju gradivo s lakoćom.

Tajne učenja za studente

Otkrijte ključeve uspješnog učenja na našoj posebno osmišljenoj radionici Tajne učenja!
• Ova radionica je namijenjena za tri obrazovne skupine – osnovnoškolce, srednjoškolce i studente te je
osmišljena kao nastavak knjige Tajne učenja.
• Kroz ovu interaktivnu radionicu, polaznici će se upoznati s osnovama programa Logos učiteljice i naučiti kako
samostalno učiti uz pomoć tehnika učenja, motivirati se, koncentrirati i organizirati.
• Trajanje radionice je raspoređeno tijekom 4 dana po dva školska sata rada. Na taj način, polaznici će imati
priliku primijeniti naučene tehnike i vještine u praktičnom okruženju.

TRAJANJE:

4 susreta po dva školska sata (ukupno 8 školskih sati u našoj učionici).

*INDIVIDUALNO

MIN. BR. POLAZNIKA: 1 POLAZNIK
naputak:  Svaki polaznik na poklon dobiva priručnik “Kako probuditi želju za učenjem” i radnu bilježnicu “Blok za učenje”. Ovi
materijali će im pomoći da nastave primjenjivati naučene tehnike i savladaju gradivo s lakoćom.

Tajne učenja za roditelje i djecu

Otkrijte ključeve uspješnog učenja na našoj posebno osmišljenoj radionici Tajne učenja!
• Ova radionica je namijenjena za djecu i roditelje koji žele zajednički proći radionicu te se educirati kako
pomoći djetetu u učenju. Kroz ovu radionicu polaznici dobivaju uvid u program Logos učiteljice koji obuhvaća
rad na motivaciji, koncentraciji, organizaciji i svladavanju tehnika učenja*.
• Kroz ovu interaktivnu radionicu, polaznici će se upoznati s osnovama programa Logos učiteljice i naučiti kako
samostalno učiti uz pomoć tehnika učenja, motivirati se, koncentrirati i organizirati.
• Trajanje radionice je raspoređeno tijekom 4 dana po dva školska sata rada. Na taj način, polaznici će imati
priliku primijeniti naučene tehnike i vještine u praktičnom okruženju.

TRAJANJE:

4 susreta po dva školska sata (ukupno 8 školskih sati u našoj učionici).

*INDIVIDUALNO

MIN. BR. POLAZNIKA: 1 POLAZNIK
naputak: Polaznici na poklon dobivaju priručnik “Kako probuditi želju za učenjem” i radnu bilježnicu “Blok za učenje”. Ovi
materijali će im pomoći da nastave primjenjivati naučene tehnike i savladaju gradivo s lakoćom.

Prijava/upit za program Tajne učenja