Množioničar

Množioničar je priručnik i društvena igra za lakše svladavanje tablice množenja pomoću rime, ritma i vizualizacije.