Je li školiski uspjeh važan? … a neuspjeh?

Je li školiski uspjeh važan? ... a neuspjeh? Kada govorimo o školskom uspjehu, lako se možemo složiti da je važan. Znanje nam je bez sumnje potrebno za život u raznim područjima, ali su nam potrebne i dobre ocjene. Od prvih razreda osnovne škole uče nas kako je bitno konstantno raditi, truditi se i učiti te [...]