Roditelji su poput putokaza u životima svoje djece. Stoga, zajedno s učiteljima, imaju važnu ulogu u procesu pripreme djeteta za školu.

 

U svemu što nam život sprema postavlja nam se pitanje:

A sada? Što mogu ja, što moram ja, što hoću ja učiniti?

Elizabeth Lukas

 

Stoga si kao roditelj postavite pitanje – što možete, morate i hoćete učiniti? Svoju djecu nećete moći poštedjeti napora koji učenje donosi , no možete im olakšati odlazak u školu i suočavanje sa školskim obavezama.

 

Razvoj predčitalačkih vještina omogućit će vašem djetetu da lakše savlada vještine pisanja. Te vještine dijete usvaja od 2. godine života. Tijekom procesa razvoja predčitalačkih vještina dijete prepoznaje i slaže rime, prepoznaje i segmentira slogove, prepoznaje prvi  glas u riječima, rastavlja riječi na glasove, a glasove spaja u smislene cjeline te, naposlijetku, stvara nove riječi dodavanjem, oduzimanjem ili premještanjem glasova u riječima. U razvoju predčitalačkih vještina mogu vam pomoći korisne govorno-jezične igre poput brojalica, opisivanja slika, prepričavanja priča, traženja rime među riječima …

 

Za dijete je važno da prije odlaska u školu razvije i vještinu pisanja.

Da bismo postigli razvoj vještine pisanja važno je poticati grafomotoričke vještine.

Osim što može vježbati povlačiti različite linije po papiru grafomotoriku je moguće vježbati i kroz igru – vožnjom autića unutar zadanih linija, prolaženjem prstima po linijama, bojenjem i izrezivanjem likova, modeliranjem plastelina i gline, slaganjem slagalica i sl.

 

Predmatematičke vještine također je važno razviti prije djetetova polaska u školu. U predškolskom razdoblju dijete usvaja mnoga znanja koja će mu kasnije koristiti za razumijevanje matematike. Predmatematičke vještine također se usvajaju kroz igru – razvrstavanjem predmeta, nizanjem predmeta, brojenjem igračaka tijekom pospremanja u kutiju, primjećivanjem svojstava igračaka (boja, oblik, veličina), uspoređivanjem predmeta (veliko – malo, visoko – nisko), prepoznavanjem količine (puno igračaka – malo igračaka) itd.

 

Koncentracija se može razvijati od djetetove najranije dobi, a igra je važna i u ovom segmentu. Pažnju je moguće uvježbavati  bojenjem, slaganjem slagalica, vježbama razvrstavanja, igranjem uloga, spajanjem jednakih životinja ili likova na papiru, traženjem razlika među predmetima i sl.

 

S organizacijom se dijete susreće od najranije dobi, a počinje se razvijati već pospremanjem igračaka u kutiju. Raspored buđenja i odlazaka u krevet također je dio organizacije djetetove rutine, a utječe na daljnji razvoj organizacijskih vještina.

 

Upoznavanjem s tehnikama učenja od najranije dobi čitav proces obrazovanja bit će olakšan. Upoznavanjem djeteta s mentalnim mapama uvelike ćete skratiti proces učenja, a učenje učiniti zabavnim. Dijete će s lakoćom i dugoročno pamtiti, a nove će spoznaje procesuirati uz pomoć slika.

 

Boravkom u Veseloj učionici Logos učiteljice, zanimljivom programu prilagođenom predškolcima u dobi od 5 do 7 godina, polaznici će, uz stručno vodstvo Logos učiteljice, raditi na razvoju spomenutih vještina. Prijaviti se možete na info@logosuciteljica.hr.