[PITANJE] Kako da potaknem svoje dijete da nauči gradivo koje ne voli? Inače gradivo većine predmeta uči bez problema, ali kada je riječ o povijesti uvijek ga moram posebno nagovarati.

[ODGOVOR] Poštovani, zahvaljujem na pitanju. Svima nam je poznato da djeca, ali i odrasli, neke predmete vole više u odnosu na druge. Ne ide nam svima jedanko dobro matematika ili geografija, ali naravno, za sve moramo pronaći način i volju te naučiti ih kako bismo postigli željene rezultate. Kako navodite, vaše dijete pokazuje određeni otpor prema povijesti, bilo iz razloga što mu je gradivo nezanimljivo, teško ili ga ima puno. Ovdje je vidljiv problem u nedostatku motivacije za učenje određenog predmeta, konkretno povijesti.

Kako bismo postigli željene rezultate moramo imati određeni stupanj motivacije.

Za početak, bitno je pronaći smisao onoga što učimo, jer ako ga pronađemo, učenje shvaćamo kao privilegij, a ne kao kaznu.

Važno je djetetu objasniti da povijest za njega ima veliku važnost, to jest navesti mu konkretne primjere iz kojih može uočiti zašto je ona bitna. To mogu biti primjeri iz svakodnevnog života (na primjer, jučer nije napisao zadaću i dobio je minus, to se dogodilo u prošlosti, a danas poučen tim iskustvom, piše zadaću da se ne ponovi „povijest“).

Za buđenje motivacije također je važno postaviti si ciljeve koje želimo ostvariti, poput upisa u željenu srednju školu koji je uvjetovan dobrim ocjenama ili poboljšanje prosjeka te sudjelovanje na natjecanju i slično. Kako bi dijete kontinuirano ostalo motivirano, bitno je, osim razgovora s njim o navedenim primjerima, okružiti se motivacijskim porukama.

Motivacijske poruke neće same od sebe riješiti vašu situaciju, ali će sigurno način razmišljanja okrenuti u pozitivnom smjeru, a ako pozitivno mislimo, pozitivno se i osjećamo što nas hrabri u ostvarivanju zadanih ciljeva.

Možete upotrijebiti i neke od naših motivacijskih poruka za učenje povijesti: Ne vode se samo ratovi u povijesti, ja vodim rat protiv nje i pobijedit ću!, JA sam Karlo (Matej, Marko, Dino…) Veliki!, Najveća moć je znanje, a najoštrije oružje um! …

Ukoliko vaše dijete ima najdražeg lika iz crtića, igrica ili filmova ili još bolje ima osobu iz stvarnog života uz koju je usko vezan ili mu se divi, možete mu skrenuti pažnju na kvalitete i osobine toga lika ili osobe. Pitajte ga ima li uzor i koje su osobine njegova uzora te kako on kod sebe može jačati iste da bi postao kao njegov uzor. To je vježba koja će dijete probuditi jer ako se nekome divi, naravno da mu želi biti što sličniji. A za ostavrenje cilja i postizanje određenih rezultata ponekad je dobro dijete nagraditi motivacijskim nagradama. To ne mora nužno biti nešto materijalno, to može biti i vaš dogovor s njim da ukoliko izvrši određeni zadatak, može s prijateljima na igralište ili može u kino i slično.

Svako dijete je drugačije i zahtjeva drugačiji pristup, ono što će pomoći jednome, ne znači da će pomoći i drugome. Isprobajte neke od naših savjeta, probudite njegovu motivaciju i vjerujemo da rezultati neće izostati.